Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u teoriju književnosti

Šifra:
219367
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Marijan Šabić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim pojmovima teorije književnosti kako bi naučili problemski pristupati književnim djelima, s posebnim naglaskom na primjeni ovoga pojmovlja u interpretaciji i pristupu konkretnim književnim tekstovima.
Obavezna literatura:

Solar, Milivoj (2005): Teorija književnosti

Škreb, Zdenko; Stamać, Ante (1998): Uvod u književnost

Preporučena literatura:

Biti, Vladimir (prir.) (1992): Suvremena teorija pripovijedanja

Pavličić, Pavao (1993): Stih i značenje

Ishodi učenja:

1. Opisati osnovna značajke i obilježja književnosti.

2. Objasniti, prepoznati i na primjerima upotrijebiti temeljne pojmove iz teorije književnosti.

3. Definirati i prepoznati sličnosti i razlike između književnih rodova i vrsta.

4. Opisati obilježja književnog djela u povijesnom kontekstu.

5. Razlikovati osnovne istraživačke strategije i metode proučavanja književnosti.

6. Primijeniti naučeno u vrednovanju i interpretaciji izabranih tekstova dječje književnosti.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 1 izborni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 1 izborni
53 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 1 izborni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 1 izborni
63 Izborni modul A - razvojni smjer integrirani prijediplomski i diplomski 1 izborni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar