Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kineziološki programi za djecu predškolske dobi

Šifra:
219415
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(V) + 30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Hrvoje Sivrić

Izvođači:

doc. dr. sc. Hrvoje Sivrić (V, P)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je usvojiti potrebna teorijska i praktična znanja o različitim vrstama sportskih programa za djecu predškolske dobi te o učincima primjene tih programa na motorički i uopće cjeloviti rast i razvoj djece.
Obavezna literatura:

Hraski, Ž. (2002): Utjecaj programiranih tjelesnih aktivnosti na rast i razvoj djece predškolske dobi

Neljak, B., Vidranski, T. (2020): Tjelesna i zdravstvena kultura u razrednoj nastavi.

Preporučena literatura:

Plazibat, K., Karuc, J., Vidranski, T. (2021): Effects of Different Multi-Year Physical Exercise Programs on Motor Skills in Preschool Children

Ishodi učenja:

1. 1. kvalitetniju realizaciju sadržaja programa tjelesne i zdravstvene kulture u dječjim vrtićima

2. 2. provedbu i interpretaciju provjere (testiranja) motoričkog statusa djece predškolske dobi.

3. 3. kreirajne različitih sportskih programa za djecu predškolske dobi

4. 4. realizaciju sportskih programa u dječjim vrtićima

5. 5. rad s djecom predškolske dobi u trenažnom procesu u različitim sportovima

6. 6. provedbu dijagnostike motoričkog statusa djece predškolske dobi

7. 7. konstrukciju i provedbu različitih igara usmjerenih na razvoj specifičnih sportskih kompetencija djece predškolske dobi.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
16 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prijediplomski 3 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe