Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje

Šifra:
219547
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
7.0
Opterećenje:
35(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. Mirko Cobović

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred.

Izvođači:

doc. Mirko Cobović (P, S)

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred. (P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je naučiti studente rješavanju problema u području poslovnog odlučivanja kroz identifikaciju problema, postavljanje modela, prikupljanje podataka, rješavanje problema, formalna testiranja i analizu rezultata. Povezuje se ekonomska teorija s matematičkim modeliranjem uz primjenu ICT-a
Obavezna literatura:

Dražen Barković (2010): Operacijska istraživanja, drugo izdanje

Ishodi učenja:

1. Identifikacija problema

2. Modeliranje poslovnih procesa odlučivanja

3. Simulacija poslovnih procesa

4. Testiranje i analiza poslovnih procesa

5. Korištenje ICT u rješavanju problema odlučivanja

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 1 obavezni
19 Menadžment diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar