Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Marketing strategije

Šifra:
219548
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Andreja Katolik Kovačević

Izvođači:

dr. sc. Vesna Vučemilović, pred. (P, S)

doc. dr. sc. Andreja Katolik Kovačević (P, S)

Opis predmeta:
Usvajanje spoznaja o mogućnostima primjene marketing strategija. Studenti će biti u mogućnosti rješavati probleme vezane uz primjenu marketing strategije pomoću naučenog. Također cilj kolegija je pomoći studentima procijeniti valjanost pojedine strategije vezane uz odabrano poduzeće.
Obavezna literatura:

Vučemilović, V., Stanić, M., Katolik Kovačević, A. (2018): Marketing strategije

Renko, N. (2009): Strategije marketinga

Ishodi učenja:

1. Opisati i definirati ponašanje konkurencije na tržištu

2. Analizirati, procijeniti i usporediti stanje u okruženju

3. Odabrati, preispitati te preporučiti marketing strategiju

4. Primijeniti odabranu marketing strategiju na tržištu

5. Analizirati uspješnost primijenjene marketing strategije na tržištu

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 1 obavezni
19 Menadžment diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar