Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Upravljanje opskrbnim lancem

Šifra:
219551
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Višnja Bartolović

Izvođači:

Gordana Prebeg (S)

dr. sc. Anica Vukašinović, pred. (P, S)

doc. dr. sc. Višnja Bartolović (P, S)

Opis predmeta:
Predmet ima za cilj upoznati studente sa važnosti novog pristupa upravljanju opskrbnim lancem, novih odnosa i povezivanja dobavljača sirovina i gotovih proizvoda s kupcima i potrošačima, uz potporu novih tehnologija i inovativnih pristupa, te upravljanje uspješnošću procesa temeljeno na ključnim pokazateljima poslovanja
Obavezna literatura:

Jacobs, F. R., Chase, R. B. (2018): Upravljanje operacijama i lancem opskrbe

Ante Luetić (2017): Business Ingelligence u upravljanje opskrbnim lancem

Ishodi učenja:

1. Identificirati ključne izazove koje proizlaze iz politike poduzeća te na koji se način odluke o proizvodima, cijenama, distribuciji, promocijskim i drugim politikama odražavaju na uspješnost poduzeća

2. Razumjeti utjecaj globalne ekonomije na razvoj inovacija i novih tehnologija

3. Usvojiti novi pristup prema važnosti i ulogama dobavljača u kreiranju ukupne organizacijske uspješnosti

4. Poznavati mogućnosti primjena novih informacijsko komunikacijskih tehnologija u upravljanju opskrbnim lancima

5. Analizirati moguća logistička rješenja za poduzeće

6. Identificirati ključne pokazatelje poslovanja i unapređivati opskrbne lance.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 1 obavezni
19 Menadžment diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar