Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovna etika i društvena odgovornost

Šifra:
219563
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević

Izvođači:

dr. sc. Anita Kedačić, nasl. pred. (S)

doc. dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je definirati koncept društveno odgovornog poslovanja, ukazati na prilike koje nastaju u poslovanju provedbom DOP-a te razmotriti izazove koje donosi primjena poslovne etike.
Obavezna literatura:

Bahtijarević-Šiber, F.; Sikavica, P.; Pološki Vokić, N. (2008): Suvremeni menadžment, vještine, sustavi i izazovi

Certo, S. C.; Certo, S. T. (2008): Moderni menadžment

Kotler, P.; Lee, N. (2009): DOP Društveno odgovorno poslovanje, Suvremena teorija i najbolja praksa

Krkač, K. (2007): Uvod u poslovnu etiku i korporacijsku društvenu odgovornost

Ishodi učenja:

1. 1. Znati prepoznati i primijeniti poslovnu etiku u organizacijama.

2. 2. Shvatiti kako poslovna etika utječe na poslovanje organizacije.

3. 3. Znati koje su koristi od društveno odgovornog poslovanja.

4. 4. Moći razvijati društveno odgovorno poslovanje u organizacijama.

5. 5. Samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz poslovne komunikacije kroz izradu seminarskog rada.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 1 obavezni
19 Menadžment diplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar