Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Upravljanje projektnim ciklusom

Šifra:
219574
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Milan Stanić

Izvođači:

Mirela Brechelmacher, dipl. ing., nasl. pred. (P)

Gordana Prebeg (S)

doc. dr. sc. Milan Stanić (P, S)

Opis predmeta:
Izborni nastavni kolegij osposobljavanja za pripreme i provedbe EU projekata za svrhu ima upoznati studente s načinom pripreme i provedbe EU projekata, te ih osposobiti za samostalan rad i rad u timu za pripremu i provedbu projekta financiranih sredstvima Europske unije i ostalih donatora
Obavezna literatura:

Hodak-Mintas, Lj. (2004): Uvod u Europsku uniju

Forčić, G.; Novata, S. (2007): Uokvirite svoju ideju

Središnji ured za razvojnu strategiju i koordinaciju Europske unije (2008): Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom - svezak 1

Ishodi učenja:

1. Razviti znanja iz područja nastanka Europske unije i načela funkcioniranja

2. Analizirati osnovna načela regionalne politike

3. Identificirati faze nastanka, razvoja projekta

4. Razumjeti postupak i načela ocjenjivanja projekta

5. Usporediti i samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz EU projekata kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 1 izborni
19 Menadžment diplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar