Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Strategijski menadžment

Šifra:
219579
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Lena Sigurnjak, prof. v. š.

Izvođači:

dr. sc. Anita Kedačić, nasl. pred. (P, S)

dr. sc. Lena Sigurnjak, prof. v. š. (P, S)

Opis predmeta:
Svrha je kolegija potaknuti studente na strategijski način razmišljanja i razvijati sposobnost da u okolini vlastitog poslovnog sustava uoče najvažnije, sveobuhvatne i dugoročne sastavnice. Poslovna strategija upoznaje se kao način trajnog promišljanja o ciljevima kao poduzeće želi ići, te odabir najprikladnije strategije za pozicioniranje, razvoj i najprikladnijih procesa da bi se ti ciljevi ostvarili. Potiče se stvaranje grupnog identiteta.
Obavezna literatura:

Buble, M. (2010): Strateški menadžment

Ishodi učenja:

1. Definirati strategiju, strategijski menadžment te strategijskog menadžera

2. Opisati povezanost pojedinih elemenata modela strategijskog menadžmenta

3. Identificirati i analizirati elemente okoline i njihov odnos sa strategijom poduzeća

4. Identificirati i vrednovati glavne pokretače promjena u poslovanju, u suvremenom okruženju

5. Predložiti strategiju poduzeća uvažavajući rezultate strateške analize.

6. Opisati potrebne aktivnosti u procesu implementacije izabrane strategije.

7. Osmisliti kontrolu strategije u fazi implementacije

8. Razviti kritičko razmišljanje i sposobnost prepoznavanja strategijskih komponenti u praksi (case study metoda)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 2 obavezni
19 Menadžment diplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar