Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Institucije i politike Europske unije

Šifra:
219585
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
7.0
Opterećenje:
35(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Sanja Knežević Kušljić

Izvođači:

dr. sc. Branka Martić, pred. (P, S)

doc. dr. sc. Sanja Knežević Kušljić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s nastankom i razvojem Europske Unije, organizacijom, ulogom i načinom rada institucija Europske zajednice te sa njihovim međusobnim funkcionalnim odnosom. Kako je najvažniji segment približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji upravo bio harmonizacija hrvatskog pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom upoznati studente s osnovnim politikama Europske unije te postupkom oblikovanja politika u EU u teoriji i praksi.
Obavezna literatura:

Ljerka Mintas Hodak (2011): EUROPSKA UNIJA

Ljerka Mintas Hodak (2004): Uvodu Europsku uniju

Pascal Fontaine (2012): Europa u 12 lekcija

Ishodi učenja:

1. Primijeniti stečena znanja iz područja svakodnevnog funkcioniranja Europske Unije

2. Prepoznati i vrednovati postupak oblikovanja politika u EU u teoriji i praksi

3. Prepoznati suvremena zbivanja i promjene u Europskoj uniji te moći samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 3 obavezni
19 Menadžment diplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar