Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Financijska tržišta i institucije

Šifra:
219589
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović

Izvođači:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović (P, S)

Opis predmeta:
Razumijevanje strukture, mehanizama i prakse djelovanja financijskih institucija i tržišta. Upoznavanje s teorijom i operacijama u financijskom sektoru čime se omogućava vrednovanje događanja i donošenja financijskih odluka.
Obavezna literatura:

Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins (2005): Financijska tržišta + institucije

Frederic S. Mishkin (2010): Ekonomija novca, bankarstva i financijskih tržišta

Novak, B. (2005): Financijska tržišta i institucije

Ishodi učenja:

1. Razviti znanja o strukturi financijskog sustava

2. Prepoznati značaj financijske imovine te njezinih transakcija

3. Vrednovati osnove kamatnih stopa te njezino djelovanje u financijskom sustavu

4. Razviti znanja o tržištu novca i tržištu kapitala

5. Razviti znanja o tržištu dionica i deviznom tržištu te samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 3 izborni
19 Menadžment diplomski 3 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar