Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Globalna ekonomija

Šifra:
219590
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred.

Zdravko Stipetić, dipl. ing., pred.

Izvođači:

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred. (P, S)

Zdravko Stipetić, dipl. ing., pred. (P, S)

Opis predmeta:
Razmotriti koncept procesa globalizacije svijeta te njegovog značaja, utjecaja i posljedica na male ekonomije i zemlje u tranziciji. Definirati strukturu svjetskog gospodarstva te identificirati mjesto i ulogu Europe, SAD-a i azijskih zemalja u razvoju svjetskog gospodarstva. Utvrditi osnovne koncepte menadžmenta u uvjetima globalizacije te prikazati globalizacijske tokove svjetskog gospodarstva u 21. stoljeću s osvrtom na Hrvatsku.
Preporučena literatura:

Richard H. K. Vietor (2010): Kako se zemlje natječu

Kenichi Ohmae (2007): Nova globalna pozornica

Pankaj Ghemawat (2010): Redefiniranje globalne strategije

Ishodi učenja:

1. Prepoznati i izdvojiti subjekte globalizacije

2. Identificirati suvremene tokove svjetskog gospodarstva i Hrvatske

3. Klasificirati i usporediti odnos globalizacije i nacionalnog gospodarskog menadžmenta

4. Prepoznati i izdvojiti političko-ekonomske posljedice globalizacije

5. Identificirati utjecaj globalizacije na gospodarski razvitak zemalja u tranziciji i malih ekonomija

6. Prepoznati i vrednovati pokazatelje globalizacije svjetskog gospodarstva u 20. stoljeću s osvrtom na Hrvatsku

7. Izraziti i argumentirati svoje stavove o ulozi države u razvoju ekonomije u uvjetima globalizacije te utjecaju globalnog okruženja na promjene u vođenju poduzećima

8. Prepoznati i izdvojiti mega trendove u svijetu te buduće tokove svjetske ekonomije

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
11 Menadžment diplomski 3 izborni
19 Menadžment diplomski 3 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar