Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ekonomika poduzeća

Šifra:
219598
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
15(V) + 35(P)
Nositelji:

dr. sc. Lena Sigurnjak, prof. v. š.

Izvođači:

dr. sc. Lena Sigurnjak, prof. v. š. (V, P)

Opis predmeta:
Pružiti studentima praktična i teoretska znanja o poslovanju poduzeća, posebice o troškovima, prihodima, financijskom rezultatu i poslovnom uspjehu poduzeća. Posebice je važno da studenti nauče razmišljati kao ekonomisti. Cilj je stjecanje elementarnih znanja o bitnim pojmovima s kojima se ekonomisti susreću u svakodnevnom poslovanju poduzeća, a koji su neophodna podloga za razumijevanje problematike koja se proučava u posebnim ekonomskim uvjetima.
Obavezna literatura:

Marijan Karić (2007): Ekonomika poduzeća

Ishodi učenja:

1. Navesti metode proučavanja u ekonomici poduzeća te definirati bitna obilježja poduzeća i načine upravljanja u poduzeću.

2. Analizirati i razlikovati troškova proizvodnje.

3. Klasificiranje dinamike troškova i prihoda u poduzeću te primjena metoda izrade kalkulacije cijene koštanja.

4. Analizirati obračune poslovanja i mjerila uspješnosti.

5. Stvoriti znanja o ekonomici resursa i ekonomici poslovnih funkcija te procijeniti mogućnosti primjene metoda i tehnika pripreme odluka za rješavanje kratkoročnih i dugoročnih problema u poslovanju poduzeća.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 1 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe