Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Engleski jezik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Šifra:
219608
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P) + 15(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Zrinka Fišer

Izvođači:

doc. dr. sc. Zrinka Fišer (P, V)

Opis predmeta:
U okviru ovoga kolegija studenti će se baviti jezičnom analizom stručnih tekstova iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Vježbati će primjenu različitih tehnika čitanja teksta kako bi se postiglo opće i/ili detaljno razumijevanje pročitanog. Posebna pozornosti bit će usmjerena razvijanju strategija razumijevanja pisanog teksta i reprodukcije pročitanog u obliku sažetaka. Na području razvijanja strategija razumijevanja vježbati će predviđanje sadržaja na temelju prethodnog znanja, zaključivanje iz konteksta, razlikovanje osnovne ideje teksta i potkrepljujućih stavova i ideja iznesenih u tekstu, itd. Na primjeru tekstova iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja radit će se i na proširivanju aktivnog i pasivnog vokabulara, osobito na razvijanju strategija usvajanja vokabulara. Konačno, studenti će razvijati vještinu govorenja i raspravljanja o stručnim temama na temelju pročitanih tekstova i osobnog znanja te iskustva. Poticat će se zauzimanje kritičkog i utemeljenog stava prema problematici struke (u okviru predviđenih tema kao što su: odgojno-obrazovni konteksti u zemljama engleskog govornog područja, institucionalni kontekst dječjeg vrtića u zemljama engleskog govornog područja, razvoj i učenje u ranom djetinjstvu i predškolskoj dobi, socijalizacija uz istovremenu individualizaciju djetetove društvenosti, razvojne i odgojno-obrazovne potrebe djece u ranom djetinjstvu i predškolskoj dobi, usvajanje govora i jezika, promatranje i procjena djetetovih aktivnosti i mogućnosti, i dr.).
Preporučena literatura:

Nuttall, Ch. (1996): Teaching Reading Skills in a Foreign Language

New, R. S. & Cochran, M. (eds.) (2008): Early Childhood Education: An International Encyclopedia

Ishodi učenja:

1. Studenti će moći razumjeti i čitati stručnu literaturu na temu ranog i predškolskog odgoja na razini C1

2. Aktivno se koristiti određenim rječnikom vezanim uz odgojiteljsku struku

3. Na razini B2 govoriti o stručnim temama

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
18 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe