Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžerski informacijski sustavi

Šifra:
219623
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
35(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Sanja Knežević Kušljić

doc. dr. sc. Sanela Ravlić

Izvođači:

doc. dr. sc. Sanja Knežević Kušljić (P, S)

doc. dr. sc. Sanela Ravlić (P, S)

Opis predmeta:
Kolegijem studenti stječu teorijsko znanje o informacijskim sustavima. Osim toga, usvajanjem spoznaja o mogućnostima i funkcioniranju informacijskog sustava u funkciji potpore menadžerima studenti se osposobljavaju za definiranje informacijskih potreba i relevantnih informatičkih tehnologija.
Obavezna literatura:

Panian Ž., Ćurko K. (2010): Poslovni informacijski sustavi

Pejić, Bach et al (2016): Informacijski sustavi u poslovanju

Ćerić,V.; Varga,M.(urednici) (2005): IT u poslovanju

Sikavica,P.; Bahtijarević-Šiber.F. (2008): Temelji menadžmenta

Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., Pološki Vokić, N (2008): Suvremeni menadžment

Ishodi učenja:

1. nabrojiti i opisati osnovne pojmove koji se vežu uz informacijske sustave

2. prepoznati ulogu i funkciju poslovnih informacijskih sustava u današnjem poslovanju poduzeća

3. upotrijebiti osnovna znanja za korištenje poslovnih informacija

4. vrednovati praktičnu važnost poslovnih informacijskih sustava

5. primijeniti temeljna znanja za upravljanje kvalitetom u razvoju poslovnih informacijskih sustava te moći samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 1 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar