Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Informatika

Šifra:
219624
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
10(V) + 30(P) + 10(S)
Nositelji:

doc. Mirko Cobović

Izvođači:

doc. Mirko Cobović (V, P, S)

Petar Nakić, mag.ing.comp., pred. (V, S)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija su pružiti studentima osnovna znanja o informacijskoj tehnologiji i naučiti ih ovladati osnovnim vještinama rukovanja računalima, a u svrhu stvaranja temelja za stjecanje specijaliziranih znanja potrebnih za upravljanje informacijama u poslovanju. Specifične kompetencije: omogućiti razvijanje specijaliziranih znanja i vještina u područjima: računalni sustav, programiranje, baze podataka, sistemski softver, informacijski sustavi, sustavi za potporu odlučivanju, Internet i elektroničko poslovanje. Specifične kompetencije razvijale bi se u okviru seminarskih radova i vježbi izradom projektnih zadataka prema preferencama studenata.
Obavezna literatura:

Skupina autora (2011): ECDL 5.0 7 modula Syllabus 5.0

Ishodi učenja:

1. Definirati i razlikovati pojmove hardvera, softvera i komunikacijskih tehnologija,

2. Razlikovati vrste softvera i definirati osnovne funkcionalnosti operacijskih sustava i programa za uredsko poslovanje,

3. Definirati i objasniti rad umreženih računala te mrežne usluge

4. Objasniti pojam baze podataka, ekspertnih sustava i sustava za pomoć u odlučivanju

5. Primijeniti stečena znanja na praktičnom radu sa računalom u skupini alata za uredsko poslovanje

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 1 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • V - Vježbe