Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Matematika

Šifra:
219625
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
15(V) + 30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zlatko Pavić

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred.

Igor Vidović, mag. educ. math. et phys., pred.

Izvođači:

prof. dr. sc. Zlatko Pavić (P)

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred. (V, P)

Igor Vidović, mag. educ. math. et phys., pred. (V, P)

Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je upoznati studente s temeljnim matematičkim znanjima, razviti logično mišljenje i zaključivanje, usvojiti matematičke metode, steći sposobnosti matematičkog oblikovanja i predočavanja problema kako bi pristupnici lakše razumjeli i rješavali probleme vezane za svoju djelatnost.
Obavezna literatura:

Z. Pavić (2008): Matematika za inženjere 1, udžbenik sa zbirkom zadataka, E-sadržaji Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu

Preporučena literatura:

V. Halusek, B. Radišić, M. Špoljarić (2017): Primjena matematike u gospodarstvu, udžbenik, 1. izdanje

Ishodi učenja:

1. definirati funkciju i analizom utvrditi vrstu funkcije

2. objasniti svojstva funkcija

3. opisati pojam derivacije funkcije

4. primijeniti derivacije u proučavanju funkcija

5. razlikovati metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi

6. riješiti problemske situacije jednostavnog i složenog kamatnog računa

7. primijeniti osnove potrošačkog kredita

8. razlikovati dekurzivni i anticipativni obračun kamata

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 1 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe