Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovni engleski jezik I

Šifra:
219627
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
10(V) + 20(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Zrinka Fišer

Izvođači:

doc. dr. sc. Zrinka Fišer (V, P)

Opis predmeta:
Cilj je cijeloga kolegija studentima olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku, te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji de biti neizostavni dio njihova budućeg profesionalnog života. Kolegij dodatno obrađuje poslovno telefoniranje, sudjelovanje u raspravama i poslovnim sastancima. Poslovne vještine će se usavršavati uz korištenje audio i video materijala. Studenti će slušati i analizirati uspješne telefonske razgovore, diskusije i sastanke na stranom jeziku. Nakon uvođenja vokabulara i struktura studenti će rješavati zadatke za vježbu te sudjelovati u igri uloga i simulacijama tijekom kojih će moći provjeriti i testirati svoje znanje. Kod telefoniranja, poseban naglasak bit će na sljedećim znanjima i vještinama: predstavljanje, uspostavljanje veze, razumijevanje snimljenih poruka, dogovaranje sastanaka, provjeravanje informacija putem telefona, rješavanje pritužbi. Studenti će također uvježbavati jezične strukture i vještine potrebne za sudjelovanje u diskusijama i poslovnim sastancima na stranom jeziku. Poseban naglasak bit će na sljedećim znanjima i vještinama: karakteristike dobrih i loših poslovnih sastanaka, vođenje poslovnih sastanaka, iznošenje mišljenja, prijedloga i argumenata, prihvaćanja i odbijanje prijedloga.
Obavezna literatura:

Cotton, D., D. Falvey, S. Kent: (2010): Market Leader 3rd editon Intermediate

Mascull, Bill (2000): Business Vocabulary in Use

Špiljak, Višnja (2000): Englesko-hrvatski poslovni rječnik

Preporučena literatura:

Englesko-hrvatski poslovni rječnik (2000): Englesko-hrvatski poslovni rječnik

Emerson, P. (2002): Business Grammar Builder

Ishodi učenja:

1. Studenti će moći razumjeti i objasniti na stranom jeziku osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija;

2. Studenti će moći razumjeti i interpretirati raznovrsne tekstove na stranom jeziku s temama iz ovih područja;

3. Studenti će moći prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na strani jezik u prikladnom i gramatički točnom obliku.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 1 izborni
10 Menadžment prijediplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe