Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovni njemački jezik I

Šifra:
219628
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
10(V) + 20(P)
Nositelji:

Željka Rosandić, v. pred.

Izvođači:

Željka Rosandić, v. pred. (V, P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija: Studenti nastavljaju sa stranim jezikom koji su učili u osnovnoj i srednjoj školi te se od njih očekuje odgovarajuća razina znanja (B1). Cilj je ovog kolegija upoznati studente s gramatičkim i jezičnim strukturama njemačkog jezika te naučiti studente pravilno koristiti stručnu terminologiju te istu i primjenjivati. Cilj je cijeloga kolegija studentima olakšati praćenje stručne literature na njemačkom jeziku, te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavni dio njihova budućeg profesionalnog života. Studenti čitaju i interpretiraju (ne)specijalističke tekstove na stranom jeziku, te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme (npr. turizam, marketing, trgovina, financije, upravljanje ljudskim resursima, poslovanje u različitim kulturama, telefoniranje, itd.). Razgovarajući o navedenim temama, studenti vježbaju prikladno i gramatički točno izraziti osnovne jezične funkcije (zamolba, životopis, pregovaranje, prihvaćanje/odbijanje, isprika, savjet, uputa, itd.). Poslovne vještine će se usavršavati uz korištenje audio i video materijala. Nakon uvođenja vokabulara i struktura, studenti će rješavati zadatke za vježbu te sudjelovati u igri uloga i simulacijama tijekom kojih će moći provjeriti i testirati svoje znanje.
Obavezna literatura:

Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (2007): Poslovni njemački jezik 1

Jotzo, S., et al. (2010): Schritte international im Beruf 1-6: Kommunikation am Arbeitsplatz

Preporučena literatura:

Uroić, M., Hurm, A. (2004): Njemačko-hrvatski rječnik

Jakić, B., Hurm, A. (2004): Hrvatsko-njemački rječnik

Medić, I. (1992): Kleine deutsche Grammatik

Hering, A., Matussek, M., Perlmann-Balme, M. (2002): em Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache

Fandrych, Ch., Tallowitz, U. (2008): Klipp und Klar

Fandrych, Ch., Tallowitz, U. (2002): Sage und Schreibe

Perlmann-Balme, M., Schwalb, S., Matussek, M. (2014): Sicher! Deutsch als Fremdsprache

Marčetić, T. (2005): Njemački u komunikaciji

Ishodi učenja:

1. 1. razumjeti i objasniti na stranom jeziku osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija

2. 2. razumjeti i interpretirati raznovrsne tekstove na stranom jeziku s temama iz ovih područja

3. 3. prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na strani jezik u prikladnom i gramatički točnom obliku

4. 4. koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova

5. 5. razlikovati i primjenjivati različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje)

6. 6. učinkovito koristiti rječnik i druge priručnike

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 1 izborni
10 Menadžment prijediplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe