Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Organizacija poduzeća

Šifra:
219630
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
35(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Višnja Bartolović

Izvođači:

doc. dr. sc. Višnja Bartolović (P, S)

Tanja Pasler (S)

Opis predmeta:
Studenti dobivaju temeljna znanja i spoznaje o organizaciji poduzeća, ustroju i funkcioniranju organizacije te razumijevanje organizacijskih postavki. Kroz upoznavanje sa upravljanjem, rukovođenjem, oblicima i tipovima organizacija te poslovnim procesima u poduzeću, dobivaju kvalitetnu i stabilnu podlogu za buduće uspješno ponašanje u poslovnom okruženju.
Obavezna literatura:

Turkalj Željko (2004): Poslovna organizacija praktikum

Sikavica P. (2011): Organizacija

Žugaj, M., Šehanović, J., Cigula, M. (2004): Organizacija, III. izdanje,

Bosilj Vukšić, V., Hernaus, T., Kovačić A. (2008): Upravljanje poslovnim procesima - Organizacijski i informacijski pristup

Ishodi učenja:

1. razumjeti organizaciju, smjerove i tendenciju razvoja i teorijske temelje organizacije

2. poznavati temeljne tipove i oblike organizacija

3. projektirati organizacijsku strukturu poduzeća i poslovne procese

4. Analizirati upravljanje i rukovođenje poduzećem

5. Objasniti povezanost informacija, komunikacija i organizacije te organizacijske kulture na temeljima etičnog poslovanja.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 2 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar