Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Marketing menadžment

Šifra:
219633
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Andreja Katolik Kovačević

Izvođači:

doc. dr. sc. Andreja Katolik Kovačević (P, S)

Opis predmeta:
Kolegijem se studenti upoznaju sa bitnim odrednicama tržišnog sustava privređivanja i marketinške koncepcije i njezine primjene u gospodarskim i izvan gospodarskim djelatnostima, te kroz obrađivanje pojedinih slučajeva formiraju znanja za samostalan rad.
Obavezna literatura:

Meler, M. (2005): Osnove Marketinga

Ishodi učenja:

1. Stjecanje znanja o osnovama marketinga kao poslovne funkcije

2. Razumijevanje marketinga kao poslovne funkcije

3. Razvoj vlastitog potencijala za primjenu marketinga u tržišnom sustavu

4. Stjecanje temeljnih znanja o marketing planu

5. Usvajanje temeljnih znanja o načinima prodaje na specijaliziranim tržištima

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 2 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar