Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Vanjskotrgovinsko poslovanje

Šifra:
219634
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred.

Izvođači:

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred. (P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta Vanjskotrgovinsko poslovanje je prenijeti studentima teoretska, metodološka i praktična znanja o suvremenim ekonomskim kretanjima u međunarodnoj trgovini i vanjskotrgovinskom poslovanju. Nadalje, naučiti studente vještinama i tehnikama pripreme, ugovaranja i izvršenja različitih vrsta vanjskotrgovinskih poslova (izvoza i uvoza robe, poslova vezane trgovine, reeksporta, lizinga, franšizinga i dr.). Cilj je i poučiti studente vještinama i tehnikama rada pratećih uslužnih djelatnosti u vanjskoj trgovini (tehnika poslovanja zastupnika, konsignacijska prodaja strane robe, poslovanje distributera, komisionar, broker i dr.).
Obavezna literatura:

Matić, B. (2004): Vanjskotrgovinsko poslovanje

Bolfek, B., Knežević, S. (2011): Međunarodna ekonomija

Preporučena literatura:

Andrijanić, I. (2012): Poslovanje u vanjskoj trgovini

Matić, B. (2004): Međunarodno poslovanje

Strahinja, D. (2007): Međunarodna ekonomija; teorija i politika

Ishodi učenja:

1. Prepoznati i izdvojiti trendove u poslovnom okruženju međunarodnog poslovanja kao i specifičnosti, oblike trgovanja i dinamiku vanjskotrgovinskog poslovanja

2. Identificirati elemente deviznog i carinskog sustava te kritički prosuditi različite strategije i tehnike određivanja cijena u vanjskoj trgovini

3. Utvrditi osnovne koncepte međunarodnog poslovanja i klasificirati instrumente i načine osiguranja plaćanja u vanjskoj trgovini

4. Izraziti i argumentirati svoje stavove o najnovijim činjeničnim dostignućima vezanim uz međunarodna pravila, uzance i konvencije

5. Definirati tijek redovitih poslova izvoza i uvoza robe te predložiti moguća alternativna rješenja za anticipativan pristup rizicima u vanjskoj trgovini

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 2 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar