Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžment ljudskih potencijala

Šifra:
219635
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Višnja Bartolović

Izvođači:

doc. dr. sc. Višnja Bartolović (P, S)

Tanja Pasler (S)

Opis predmeta:
Kroz predavanja i rad na kolegiju studentima će se pobliže objasniti principi managementa ljudskih potencijala, važnost kvalitete dobrog managementa ljudskih potencijala, utvrđivanje potreba odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organizacijama. Studenti će naučiti kako management ljudskih potencijala djeluje na postizanje ciljeva organizacije u današnjem vremenu velikih i brzih promjena te kako razumjeti čimbenike koji utječu na motivaciju zaposlenika. Studenti moraju steći znanja o odnosu upravljanja ljudskim potencijalima i ostalih sektora koja osiguravaju uspješnost organizacije te znati objasniti kako vanjski čimbenici kao što su ekonomija, globalizacija, djelatnici organizacije i zakonski propisi utječu na razvoj i ulogu upravljanja ljudskim potencijalima u planiranju i izradi strategija. Na predavanjima će se raspravljati o procesima vezanim za osoblje, uključujući analize poslovanja, opise poslova, zapošljavanje i selekciju unutar organizacije te vanjske i unutrašnje čimbenike koji na to utječu. Nastojat će se objasniti uloga cjeloživotnog učenja, treninga i razvoja za ostvarenje uspješnosti organizacije i razvijanja učeće organizacije te kako takav proces uspješno voditi i učiti na primjerima poduzeća koja na najbolji način primjenjuju upravljanje ljudskim potencijalima. Rad studenata na kolegiju zamišljen je kroz proučavanje sadržaja iz područja managementa ljudskim potencijalima i provođenje testiranja, razvijanje zajedničke vizije novog tretmana ljudskih potencijala u poduzeću kroz njihove timske radove, projekte, prezentacije i raspravu.
Obavezna literatura:

Višnja Bartolović; Lidija Vukojević (2019): Menadžment ljudskih potencijala Politike Europske unije u razvoju ljudskih potencijala

Željko Požega (2012): Menadžment ljudskih potencijala Upravljanje ljudima i znanjem u poduzeću

Ishodi učenja:

1. Spoznati važnost cjeloživotnog učenja, rasta i razvoja vlastite karijere

2. Identificirati promjene u okruženju poduzeća i unutar samog poduzeća koje utječu na promjene odnosa prema zaposlenima koji se danas shvaćaju kao najvažniji resurs poduzeća s visokim potencijalom rasta.

3. Oblikovati strategiju ljudskih potencijala koja prati strategiju poduzeća

4. Primjenjivati menadžerske alate u pribavljanju, selekciji, motiviranju, praćenju radne uspješnosti i nagrađivanju ljudskih potencijala u poduzeću

5. Uočiti važnost razvoja menadžera u poduzeću kroz upravljanje karijerom te putem formalnog i neformalnog obrazovanja.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 2 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar