Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura

Šifra:
219639
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
0.0
Opterećenje:
30(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Hrvoje Sivrić

Izvođači:

doc. dr. sc. Hrvoje Sivrić (V)

Damir Rukavina, mag.cin., pred. (V)

Opis predmeta:
Adekvatnim kineziološkim operatorima zadovoljiti biopsihosocijalne potrebe studenata za kretanjem, čime će se uvećati njihovi adaptivni i stvaralački potencijali. Poseban je cilj omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojima će se osposobiti za samostalno cijeloživotno programiranje i provođenje procesa vježbanja, te stvoriti naviku za zdravim načinom života.
Preporučena literatura:

Sivrić, H. (2013): Priručnik za samoinicijativni fitnes trening studenata. Udžbenik Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

Sivrić, H. i Rukavina D. (2020): Kuglanje u nastavi u visokom obrazovanju

Ishodi učenja:

1. 1. primijeniti osnovne kretne i tehničke strukture u sportskim aktivnostima

2. 2. pokazati i primijeniti tehniku izvođenja kompleksnih vježbi u specifičnim uvjetima

3. 3. razlikovati i pravilno koristiti slobodne utege, sportske rekvizite i pomagala u specifičnim uvjetima

4. izabrati i grupirati vježbe za pojedine mišićne grupe

5. samostalno razlikovati i pokazati stečena znanja kroz izradu seminarskog rada primjenjujući suvremene informatičke alate

6. primijeniti i upotrijebiti znanja i vještine za samostalno obavljanje aktivnosti i poslova

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 2 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • V - Vježbe