Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Financije

Šifra:
219640
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
15(V) + 35(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović

Mirna Jerković, univ.spec.oec., pred.

Izvođači:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović (V, P, S)

Mirna Jerković, univ.spec.oec., pred. (P)

Opis predmeta:
Kolegijem studenti stječu teorijsko i institucionalno znanje iz područja monetarnih i javnih financija uz spoznaju uloge i važnosti monetarnih i javnih financija za nacionalno gospodarstvo. Pored toga studenti se upoznaju s različitim aspektima monetarnih i javnih financija te organizacijom ovih financija u Republici Hrvatskoj.
Obavezna literatura:

Matić, Branko (2011): Monetarna ekonomija

Jelčić, Barbara (2001): Javne financije

skupina autora (2022): Hrvatski porezni sustav za 2022. godinu

Ishodi učenja:

1. Definirati pojam, razvoj i funkcije novca te novčane teorije

2. Razlikovati promjene vrijednosti novca i novčane agregate

3. Analizirati monetarno-kreditnu politiku te njezine instrumente

4. Definirati pojam, razvoj i ulogu javnih financija

5. Razlikovati javna dobra i javne prihode, poreze i poreznu terminologiju kao i porezni sustav Republike Hrvatske te samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 3 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • V - Vježbe