Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Upravljanje znanjem i inovacijama

Šifra:
219641
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred.

dr. sc. Anica Vukašinović, pred.

Izvođači:

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred. (P, S)

dr. sc. Anica Vukašinović, pred. (P, S)

Opis predmeta:
Predmetom studenti stječu teorijsko i praktično znanje o različitim inovativnim modelima i analitičkim tehnikama, te motivacijskim vještinama potrebnim za mogućnost povećanja efikasnosti poslovanja.
Preporučena literatura:

Požega, Ž. (2012): Menadžment ljudskih resursa; Upravljanje ljudima i znanjem u poduzeću

Prester, J. (2010): Menadžment inovacija

Armstrong, M. (2001): Kompletna menadžerska znanja; upravljanje ljudima i sobom

Certo, S. C., Certo, S. T. (2008): Moderni menadžment

Chapman, E. N., O'Neil S. L. (2003): Vodstvo; osnovni koraci koje svaki menadžer treba znati

North, K. (2008): Upravljanje znanjem; vođenje poduzeća usmjereno prema znanju

Senge, P. M. (2001): Peta disciplina; principi i praksa učeće organizacije

West, M. (2005): Uspješno poslovanje; tajne uspješnog upravljanja timom; kako voditi tim do inovativnosti, kreativnosti i uspjeha

Ishodi učenja:

1. Identificirati temeljne koncepte upravljanja znanjem, inovacijama i tehnologijom

2. Prepoznati i izdvojiti kulturološke sličnosti i različitosti u upravljanju znanjem

3. Razviti vještinu primjene usvojenih metoda i tehnika za stvaranje organizacije koja uči

4. Klasificirati i usporediti tehnologije i dinamiku lanaca vrijednosti u poduzeću

5. Razviti vještinu transferiranja znanja te kreiranja organizacije u funkciji inovacija

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 3 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar