Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Računovodstvo

Šifra:
219642
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
15(V) + 35(P) + 10(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Milan Stanić

Izvođači:

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred. (V, S)

doc. dr. sc. Milan Stanić (V, P, S)

Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznavanje sa osnovama Računovodstva
Obavezna literatura:

Ministarstvo financija: Zakon o Računovodstvu

RRIF (2015): Računski plan za poduzetnike ,

Proklin, P. (2005): Računovodstvo

RRIF: Računovodstvo poduzetnika

Ishodi učenja:

1. Steći temeljna znanja o računovodstvu i financijama

2. Razumijevanje računovodstvenih politika, te složene uloge i zadatke računovodstva u suvremenim poslovnim sustavima

3. Ovladavanje i razvoj vlastitog potencijala i kompetencija za računovodstvenu analizu i obavljanje računovodstvenih poslova na različitim organizacijskim razinama i u različitim poslovnim sustavima

4. Upoznati se sa pojmovima porez na dohodak i porezom na dobit

5. Steći temeljna znanja o vrsti i vođenju poslovnih knjiga propisanih Zakonom o Računovodstvu

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 3 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • V - Vježbe