Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžersko odlučivanje

Šifra:
219648
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
35(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred.

Izvođači:

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred. (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je razumijevanje različitih metoda u rješavanju kompleksnih poslovnih problema odlučivanja. Svaka metoda je objašnjena u kontekstu stvarnog poslovnog problema. Naglasak je na interpretaciji i primjeni rezultata.
Preporučena literatura:

Barković, D. (2009): Menadžersko odlučivanje

Sikavica, P., Hunjak, T., Begičević Ređep, N., Hernaus, T. (2014): Poslovno odlučivanje

Ishodi učenja:

1. Utvrditi osnovne koncepte procesa poslovnog odlučivanja

2. Klasificirati i usporediti različite modele za donošenje odluka

3. Identificirati elemente procesa donošenja poslovnih odluka

4. Razviti vještinu primjene usvojenih metoda i tehnika brzog donošenja ispravnih poslovnih odluka

5. Samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz područja menadžerskog odlučivanja kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 4 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar