Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžment novoga proizvoda

Šifra:
219649
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Sanja Knežević Kušljić

doc. dr. sc. Sanela Ravlić

Izvođači:

dr. sc. Anita Kedačić, nasl. pred. (S)

doc. dr. sc. Sanja Knežević Kušljić (P, S)

doc. dr. sc. Sanela Ravlić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je omogućiti studentima potrebna znanja - teorijska i praktična za upoznavanje provođenja marketinških aktivnosti te područja upravljanja inovacijama koje su osnovni pokretač ekonomskog razvoja u svijetu, razumijevanje koncepata novog proizvoda u specifičnim kontekstima te primjenu novog proizvoda u praksi.
Obavezna literatura:

Knežević, S., Duspara L. (2017): Menadžment novog proizvoda

Prester, J. (2010): Menadžment inovacija

Kotler, P., Keller, K. (2008): Upravljanje marketingom

Ishodi učenja:

1. razlikovati bitna obilježja inovacija i novog proizvoda

2. primijeniti i koristiti metodu razvoja novih proizvoda/inovacija

3. razlikovati i izabrati mogućnosti primjene metoda i tehnika odluka za odabire koncepta novog proizvoda

4. razlikovati i kreirati mogućnosti lansiranja proizvoda na tržište

5. razviti i izumiti vlastite nove proizvode/inovacije te moći samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz inovacija kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 4 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar