Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžment prometa

Šifra:
219652
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
35(P) + 10(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević

Izvođači:

dr. sc. Branka Martić, pred. (P, S)

doc. dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević (P, S)

Tanja Pasler (S)

Opis predmeta:
Upoznavanje s koncepcijom menadžmenta u prometu, prometnom infrastrukturom i suprastrukturom pojedine vrste prometa. Vezati menadžment sa osnovnim značajkama suvremenih tehnologija transporta.
Obavezna literatura:

Kulaš, A. (2012): Menadžment prometa

Ishodi učenja:

1. 1. Razviti mogućnost opisa i interpretacije suvremenih menadžerskih teorija.

2. 2. Znati pravilno interpretirati pojmove, strukturu i elemente transporta i prometa.

3. 3. Znati interpretirati strukturu prometa sa specifičnostima: željeznički, cestovni, zračni, riječni promet.

4. 4. Usvojiti prednosti i prilike klasičnih i suvremenih transportnih tehnologija.

5. 5. Interaktivnom nastavom pratiti mogućnosti razvoja prometa i prometne infrastrukture u kontekstu odnosa Republika Hrvatska kao nove članice Europske Unije i neminovnosti globalizacijskih procesa.

6. 6. Samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz prometa kroz izradu seminarskog rada.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 4 obavezni
10 Menadžment prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar