Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovna komunikacija za menadžere

Šifra:
219663
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević

Izvođači:

doc. dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević (P, S)

Opis predmeta:
Usvajanje općih znanja potrebnih za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u poslovnom okruženju i djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji, kao i prilikom prezentiranja informacija. Stjecanje potrebnih znanja i vještina iz važnih primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, kao što su izvođenje prezentacija, komunikacija u prodaji, pregovaranja, vođenje sastanaka, intervjuiranje, elektronički posredovana komunikacija itd. Stjecanje veće razine kompetencije za različite vrste komunikacijskih aktivnosti u akademskom i poslovnom okruženju.
Obavezna literatura:

Bovee, C. L.; Thill, J. V.: (2012): Suvremena poslovna komunikacija

Cutlip, S. M.; Center, A. H.; Broom, G. M. (2010): Učinkoviti odnosi s javnošću

Lewicki, R. J.; Saunders, D. M.; Barry, B. (2009): Pregovaranje

Ishodi učenja:

1. 1. Steći vještine komunikacije.

2. 2. Steći znanja potrebna za uspješnu komunikaciju u poslovnom okruženju.

3. 3. Naučiti kako djelotvorno oblikovati poruku u javnoj i pisanoj komunikaciji.

4. 4. Procesom aktivnog sudjelovanja studenata, timskom i interaktivnom nastavom podržati rasprave uz analizu poslovnih slučajeva.

5. 5. Steći višu razinu kompetencije za različite komunikacijske aktivnosti u akademskom i poslovnom okruženju.

6. 6. Samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz poslovne komunikacije kroz izradu seminarskog rada.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 5 izborni
10 Menadžment prijediplomski 5 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar