Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžment osiguranja

Šifra:
219664
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović

Izvođači:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović (P, S)

Opis predmeta:
Kolegijem studenti stječu teorijsko i institucionalno znanje iz područja osiguranja uz spoznaju uloge i važnosti osiguranja za nacionalno gospodarstvo. Pored toga studenti se upoznaju s različitim aspektima osiguranja te organizacijom osiguranja u Republici Hrvatskoj.
Obavezna literatura:

Klasić, K., Andrijanić, I. (2007): Osnove osiguranja - načela i praksa

Klobučar, D. (2007): Risk management i osiguranje

Puljiz, V., et al. (2005): Socijalna politika

Puljiz, V., et al. (2008): Socijalna politika Hrvatske

Ishodi učenja:

1. Razviti znanja iz teorije, načela i tehnika menadžmenta osiguranja te primijeniti znanja o osiguravateljskim institucijama

2. Objasniti osnovne teorije o osiguranju i identificirati faze nastanka, razvoja i budućnosti osiguravateljske djelatnosti

3. Analizirati značaj osiguranja u ekonomskoj teoriji i praksi i vrednovati parametre uspješnosti osiguravatelja

4. Procijeniti funkcije menadžmenta osiguranja u suvremenoj ekonomiji i definirati teoriju primjene menadžerskih funkcija u osiguranju (planiranje, organiziranje, kadrovi, vođenje, kontrola)

5. Samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz segmenta osiguranja kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 5 izborni
10 Menadžment prijediplomski 5 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar