Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

E - ured

Šifra:
219667
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
15(V) + 30(P)
Nositelji:

doc. Mirko Cobović

Izvođači:

doc. Mirko Cobović (V, P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija su razviti kod studenta opća i specifična znanja glede uredskog poslovanja u suvremenom informatičkom društvu. Student u okviru kolegija osim upoznavanja općih smjernica u razvitku uredskog poslovanja, strukturom i procesima koji se odvijaju u uredskom poslovanju, treba se upoznati sa standardima i normama uredskog poslovanja, načelima suvremenog poslovnog komuniciranja, te steći vještine potrebne za pragmatičnu upotrebu digitalne tehnologije u sustavu uredskog poslovanja.
Obavezna literatura:

Panian, Željko (2009): Poslovna informatika za ekonomiste

Ishodi učenja:

1. Prepoznati i odabrati sklopovlje i komunikacijsku opremu za uredsko poslovanje

2. Prepoznati i odabrati programsku podršku za uredsko poslovanje

3. Primijeniti računalo i uredske programske alate (office paketi) u normalnim uredskim poslovima

4. Ispravno primijeniti sigurnosne postupke: autorizacija, tajnost, povjerljivost, neporecivost, dostupnost

5. Analizirati i automatizirati poslovanje ureda

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 5 izborni
10 Menadžment prijediplomski 5 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe