Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Menadžment kvalitete

Šifra:
219671
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
15(V) + 30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Andreja Katolik Kovačević

dr. sc. Branka Martić, pred.

Izvođači:

dr. sc. Branka Martić, pred. (V, P)

doc. dr. sc. Andreja Katolik Kovačević (V, P)

Opis predmeta:
Kolegijem studenti stječu teorijsko i institucionalno znanje iz područja kvalitete uz spoznaju važnosti i značaja upravljanja kvalitetom u poduzeću. Pored toga usvajaju metodološka znanja vezano za sve aspekte djelovanja sustava upravljanja kvalitetom.
Obavezna literatura:

Lazibat, T. (2009): Upravljanje kvalitetom

Ishodi učenja:

1. Prepoznati ulogu menadžmenta u primjeni sustava upravljanja kvalitetom

2. Analizirati sustav upravljanja kvalitetom

3. Predvidjeti nesukladnosti i predložiti popravne radnje

4. Poznavati temeljne alate upravljanja kvalitetom

5. Provoditi sustav upravljanja kvalitetom

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
9 Menadžment prijediplomski 5 izborni
10 Menadžment prijediplomski 5 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe