Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u računarstvo

Šifra:
228239
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
30(V) + 15(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić (P)

Petar Nakić, mag.ing.comp., pred. (V)

Opis predmeta:
Cilj predmeta: Ovladati osnovnim pojmovima iz informatike i temeljnim činjenicama o građi i arhitekturi računala, njihovoj ulozi te svakodnevnoj praksi. Sadržaj predmeta: Osnovni pojmovi. Informatikai informacijske tehnologije. Računalni sustav. Von Neumanov model računalnog sustava. Osnove građe računala,osobno računalo. Osnovne funkcije računala. Operacijski sustav, osnovni pojmovi. Programska podrška računala. Matematičke osnove računala i brojevni sustavi. Uloga i zadaci informacijskih sustava
Obavezna literatura:

P. Brođanac (2007): Informatika 1

V. Galešev i dr. (2006): Informatika i računalstvo

S. Ribarić (2011): Građa računala: arhitektura i organizacija računarskih sustava

Ishodi učenja:

1. identificirati generacije računala

2. identificirati dijelove računala i njihovu funkciju

3. objasniti koncept operacijskog sustava i programske podrške računala

4. pretvarati brojeve iz dekadskog brojevnog sustava u binarni, oktalni, heksadekadski brojevni sustav i obrnuto

5. prepoznati logičke sklopove

6. oblikovati tablice istinitosti

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 2 izborni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 2 izborni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 2 izborni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe