Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove ekonomije

Šifra:
239358
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
7.0
Opterećenje:
15(V) + 45(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Lena Sigurnjak, prof. v. š.

Izvođači:

dr. sc. Lena Sigurnjak, prof. v. š. (V, P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je da studenti upoznaju osnovne postavke mikroekonomije i makroekonomije, da usvoje temeljne odrednice ekonomskoga načina razmišljanja, da znaju analizirati ekonomsko okruženja, osnove međunarodne ekonomije i ekonomskog razvoja, te da naučena temeljna znanja mogu primjenjivati u daljnjem studiranju.
Obavezna literatura:

Samuelson, A. P., Nordhaus, D. W. (2011): Ekonomija, 19. izdanje

Ishodi učenja:

1. Definirati ekonomiju kao znanost, makroekonomiju i mikroekonomiju, moderno tržišnog gospodarstva i ulogu države

2. Opisati i objasniti temeljne ekonomske teorije kroz povijest

3. Analizirati i skicirati oblikovanje tržišne ravnoteže krivulje ponude i potražnje, dijagrame proizvodnih mogućnosti, te objasniti koncept elastičnosti

4. Prikazati i pokazati osnovne pokazatelje poslovanja ekonomskog subjekta

5. Objasniti načelo ponašanja potrošača. Objasniti zakon opadajuće granične proizvodnosti.

6. Definirati makroekonomske ciljeve gospodarstva neke zemlje

7. Navesti i opisati značaj i ulogu međunarodne trgovine.

8. Jasno razlučivanje između makroekonomske i mikroekonomske analize.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 1 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • V - Vježbe