Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Statistika

Šifra:
239359
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
10(V) + 5(V) + 45(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Leon Maglić

doc. dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević

Izvođači:

prof. dr. sc. Leon Maglić (P)

doc. dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević (V, P)

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred. (V)

Opis predmeta:
Temeljni cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim statističkim metodama, osnovama multivarijatnih metoda, metrijskim karakteristikama i odgovarajućim programskim potporama. Posebni ciljevi su objasniti primjenu deskriptivnih metoda i komparativnih metoda statistike.
Obavezna literatura:

Šošić, I. (2006): Primjena statistika, 2. izmijenjeno izdanje.

Biljana-August, M., Pivac, S. i Štambuk, A. (2009): Statistička analiza u ekonomiji

Preporučena literatura:

Biljana-August, M., Pivac, S., Štambuk, A. (2009): Upotreba statistike u ekonomiji 2. izdanje

Ishodi učenja:

1. razlikovati i upotrijebiti osnovne statističke metode,

2. opisati pojave statističkim pokazateljima

3. usporediti podatke koji međusobno variraju,

4. objasniti metrijske karakteristike

5. analizirati vremenski niz

6. valorizirati podatke mjerenja

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 1 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe