Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Matematika za ekonomiste

Šifra:
239360
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
25(V) + 5(V) + 30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zlatko Pavić

doc. dr. sc. Anita Katić

Izvođači:

prof. dr. sc. Zlatko Pavić (P)

Maja Čuletić Čondrić, prof., v. pred. (V)

doc. dr. sc. Anita Katić (P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija Usvojiti temeljna matematička znanja, razviti logično mišljenje i zaključivanje, usvojiti matematičke metode, steći sposobnosti matematičkog oblikovanja i predočavanja problema kako bi pristupnici lakše razumjeli i rješavali probleme vezane za svoju djelatnost. Stjecanje znanja i vještina za korištenje matematičkih metoda i modela u rješavanju poslovnih problema te u ekonomskim istraživanjima. Sadržaj kolegija Uvod u teoriju skupova. Svojstva skupovnih operacija. Particija skupa. Kartezijev produkt skupova. Funkcije. Surjekcija, injekcija, bijekcija. Konstanta, identiteta, karakteristična funkcija. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija. Pregled elementarnih funkcija. Algebarske funkcije. Eksponencijalna i logaritamska funkcija. Trigonometrijske i ciklometrijske funkcije. Nizovi. Redovi. Granična vrijednost ili limes funkcije. Jednostrani limesi. Neprekidnost funkcije. Funkcije dviju i više varijabli. Matrični račun. Algebarske operacije s matricama. Determinante. Primjena funkcija i matrica u ekonomiji. Derivacija. Pravila deriviranja. Geometrijska interpretacija derivacije. Derivacije višeg reda. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Taylorova formula. Ekstremi funkcija jedne varijable. Konkavnost, konveksnost, točke infleksije. Asimptote funkcije jedne varijable. Grafički prikaz funkcije jedne varijable. Integral. Neodređeni integral. Pravila integriranja. Metoda supstitucije. Metoda parcijalne integracije. Integracija racionalnih funkcija. Određeni integral. Primjena određenih integrala. Nepravi integral. Relativni (uvjetni) ekstremi funkcija dviju varijabli. Optimizacija primjenom Lagrangeova multiplikatora. Diferencijalne jednadžbe 1. reda. Primjena diferencijalnog i integralnog računa u ekonomiji. Financijska matematika. Složeni kamatni račun. Dekurzivni i anticipativni obračun kamata. Konačne vrijednosti jedne svote. Početne (sadašnja) vrijednosti jedne svote. Vrste kamatnjaka. Konačne vrijednosti više periodičnih uplata (isplata). Početne vrijednosti više periodičnih uplata. Vječna renta. Kontinuirana kapitalizacija. Zajam. Otplata zajma jednakim anuitetima. Reprogramiranje ili konverzija zajma. Krnji ili nepotpuni anuitet. Interkalarne kamate. Model zajma s konstantnom otplatnom kvotom. Amortizacija zajma uz anticipativni obračun kamata. Potrošački kredit.
Obavezna literatura:

Z. Pavić (2008): Matematika za inženjere I, udžbenik sa zbirkom zadataka

Z. Pavić (2008): Matematika za inženjere II, udžbenik sa zbirkom zadataka

Ishodi učenja:

1. Identificirati i riješiti matematički problem iz područja elementarne matematike i temelja matematičke analize

2. Matematički modelirati različite situacije i procese iz područja primjene matematike u poslovnim problemima

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 1 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe