Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Informatika

Šifra:
239361
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
15(V) + 30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. Mirko Cobović

Izvođači:

doc. Mirko Cobović (V, P, S)

Mato Kokanović, nasl. pred. (V, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je razviti i unaprijediti znanja studenata o elementima informacijsko-komunikacijske tehnologije kao i primjene iste u ekonomiji. Specifični cilj je razviti sposobnost studenata za kvalitetnim pretraživanjem podataka, kvalitetnom obradom podataka, računanjem, kreiranja digitalnih sadržaja, prezentacijom istih te komuniciranju a sve navedeno korištenjem alata za uredskog poslovanja.
Obavezna literatura:

Skupina autora (2011): ECDL 5.0 - 7 modula Syllabus 5.0

Ishodi učenja:

1. Definirati i razlikovati elemente informacijsko-komunikacijske tehnologije

2. Razlikovati vrste softvera i definirati karakteristike i razlike operacijskih sustava i programa za uredsko poslovanje,

3. Definirati, objasniti i koristiti rad umreženih računala te mrežne usluge

4. Razumjeti i odabrati baze podataka, ekspertne sustave i sustave za pomoć u odlučivanju

5. Primijeniti stečena znanja na praktičnom radu sa računalom u skupini alata za uredsko poslovanje

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 1 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 1 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • V - Vježbe