Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Organizacija poduzeća

Šifra:
239366
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
45(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Vesna Vučemilović, pred.

doc. dr. sc. Višnja Bartolović

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivana Miklošević (S)

dr. sc. Vesna Vučemilović, pred. (P)

doc. dr. sc. Višnja Bartolović (P, S)

Opis predmeta:
Predmet ima za cilj utjecati na znanja, spoznajne i socijalne vještine, samostalnost i odgovornost studenata u području poslovne organizacije i upravljanja poslovnim procesima kroz vrednovanje pojmova, teorija, pristupa, te samostalnost i odgovornost. U tom smislu cilj je osposobiti studente za kritičko promišljanje i vrednovanje pojedinih teorija, alata, postupaka, pristupa u ovom području. Dodatan naglasak se daje na prikupljanje, interpretaciju, evaluaciju različitih izvora relevantnih činjenica radi rješavanja složenih zadataka u području poslovne organizacije, kroz razvoj socijalnih vještina, samostalnosti i odgovornosti. Upravo je područje organizacije i upravljanja poslovnim procesima jedna od ključnih odrednica uspješnosti organizacija.
Obavezna literatura:

Sikavica, P (2011): Organizacija

Žugaj, M., Šehanović, J., Cingula, M. (2004): Organizacija

Ishodi učenja:

1. Vrednovati pojmove, pristupe, teorije, čimbenike organizacije i organizacijske strukture

2. Vrednovati i kritički promišljati o poslovnim funkcijama, poslovnim procesima u području poslovne organizacije

3. Prikupljati, interpretirati, procjenjivati različite relevantne informacije i osmišljavati rješenja za složene zadatke u području organizacije

4. Kritički vrednovati različite pristupe upravljanju u organizaciji, organizacijskoj kulturi, promjenama u organizaciji, sukobima, poslovnoj etici u organizaciji

5. Upravljati interakcijom sa drugim dionicima na području rješavanja složenih problema poslovne organizacije

6. Preuzeti etičku i društvenu odgovornost za upravljanjem poslovnom organizacijom, oblikovanjem organizacijske kulture, te sposobnost vrednovanja svog i tuđeg profesionalnog doprinosa razvoju organizacije nepredvidivim uvjetima.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 2 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar