Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovni engleski jezik I

Šifra:
239524
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
20(P) + 10(V)
Nositelji:

doc. dr. sc. Zrinka Fišer

Izvođači:

doc. dr. sc. Zrinka Fišer (P, V)

Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je upoznati i podsjetiti studente s gramatičkim i jezičnim strukturama engleskog jezika te naučiti studente pravilno koristiti stručnu terminologiju i istu primjenjivati. Studentima će se olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku te ih uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja i prezentacije podataka i informacija osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavni dio njihova budućeg profesionalnog života. Poslovne vještine će se usavršavati uz korištenje audio i video materijala. Studenti će slušati i analizirati uspješne telefonske razgovore, rasprave i sastanke na stranom jeziku. Nakon uvođenja rječnika i jezičnih struktura, studenti će rješavati zadatke za vježbu te sudjelovati u igri uloga i simulacijama tijekom kojih će moći provjeriti i testirati svoje znanje. Studenti će također uvježbavati jezične strukture i vještine potrebne za sudjelovanje u raspravama i poslovnim sastancima na stranom jeziku. Poseban naglasak bit će na sljedećim znanjima i vještinama: karakteristike dobrih i loših poslovnih sastanaka, vođenje poslovnih sastanaka, iznošenje mišljenja, prijedloga i argumenata, prihvaćanja i odbijanje prijedloga.
Obavezna literatura:

Cotton, D., D. Falvey, S. Kent (2000): Market Leader

Mascull, Bill (2000): Business Vocabulary in Use

Sedlan-König, LJ., Radoš, Lj. (2008): On the Line

Preporučena literatura:

Špiljak, Višnja (2000): Englesko-hrvatski poslovni rječnik

Oxford Dictionary of Business English (1998): Oxford Dictionary of Business English

Emerson, P. (2002): Business Grammar Builder

Ishodi učenja:

1. Studenti će po uspješnom završetku moći: - razumjeti i objasniti na stranom jeziku osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija

2. Studenti će po uspješnom završetku moći: - razumjeti i interpretirati raznovrsne tekstove na stranom jeziku s temama iz područja kolegija

3. Studenti će po uspješnom završetku moći: - prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na strani jezik u prikladnom i gramatički točnom obliku.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 1 izborni
47 Ekonomija prijediplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe