Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovni njemački jezik II

Šifra:
239535
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
20(P) + 10(V)
Nositelji:

Željka Rosandić, v. pred.

Izvođači:

Željka Rosandić, v. pred. (P, V)

Opis predmeta:
Kolegij nadograđuje i proširuje jezična znanja i vještine iz prethodnog semestra. Okvirne teme u drugome semestru uključuju područja turizma, marketinga, trgovine, financija, upravljanja ljudskim resursima i poslovanja u različitim kulturama. Studenti čitaju i interpretiraju (ne)specijalističke tekstove na stranom jeziku, te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme. Razgovarajući o navedenim temama, studenti vježbaju prikladno i gramatički točno izraziti osnovne jezične funkcije (zamolba, životopis, pregovaranje, prihvaćanje/odbijanje, isprika, savjet, uputa, itd).
Obavezna literatura:

Čičin-Šain Buljan, M., Kosanović, J., Štampalija, A. (2005): Poslovni njemački jezik 2

Jotzo, S., et al. (2010): Schritte international im Beruf 1-6: Kommunikation am Arbeitsplatz

Ishodi učenja:

1. Razumjeti i objasniti na stranom jeziku osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija

2. Razumjeti i interpretirati raznovrsne tekstove na stranom jeziku s temama iz ovih područja

3. Prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na strani jezik u prikladnom i gramatički točnom obliku

4. Koristiti gramatičke strukture u funkciji razumijevanja stručnih tekstova

5. Razlikovati i primjenjivati različite jezične registre (formalno/neformalno izražavanje)

6. Učinkovito koristiti rječnik i druge priručnike

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 2 izborni
47 Ekonomija prijediplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe