Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u linearnu algebru

Šifra:
240888
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(V) + 15(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Anita Katić

Izvođači:

Vicka Zečević (V)

doc. dr. sc. Anita Katić (P)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija Upoznavanje studenata s osnovnim konceptima i problemima linearne algebre koji vode prema jasnom razumijevanju teorije sustava linearnih jednadžbi, uključujući i algoritme za njihovo rješavanje. Sadržaj kolegija Klasična algebra vektora. Pojam vektora. Operacije s vektorima. Linearna kombinacija vektora. Baza u V3. Skalarni produkt vektora. Vektorski produkt vektora. Vektorski prostori. Linearna nezavisnost. Baza vektorskog prostora. Matrice. Pojam matrice i operacije s matricama. Neke specijalne matrice. Regularne matrice. Rang matrice. Sustav linearnih algebarskih jednadžbi. Gaussova metoda. Uvjet rješivosti sustava linearnih jednadžbi. Determinante. Laplaceov razvoj determinante. Cramerovo pravilo.
Obavezna literatura:

D. Jukić, R. Scitovski (2000): Matematika I

Preporučena literatura:

N. Antončić, E. Špalj, V. Volenec (2006): Matematika 3

L. Čaklović (1979): Zadaci iz linearne algebre

S. Kurepa (1975): Uvod u linearnu algebru

Ishodi učenja:

1. Definirati i objasniti temeljne pojmove linearne algebre (vektor, operacije s vektorima i zakone koji vrijede, linearna nezavisnost i zavisnost vektora, vektorski prostor, matrice, operacije s matricama, determinante)

2. Provesti osnovne operacije s vektorima i geometrijski ih interpretirati

3. Provesti osnovne operacije s matricama i determinantama.

4. Primijeniti metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
17 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 3 izborni
51 Učiteljski studij integrirani prijediplomski i diplomski 3 izborni
54 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 3 izborni
64 Izborni modul B - smjer informatika integrirani prijediplomski i diplomski 3 izborni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe