Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Međunarodna ekonomija

Šifra:
254371
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
45(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Sanja Knežević Kušljić

doc. dr. sc. Matej Galić

Izvođači:

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred. (S)

doc. dr. sc. Sanja Knežević Kušljić (P)

doc. dr. sc. Matej Galić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje teorijskog znanja iz područja međunarodne ekonomije, načina djelovanja institucija međunarodnog gospodarskog sustava, uloge bilance plaćanja, djelovanja nacionalne ekonomije putem analize trgovinskih i investicijskih tijekova, međunarodnih organizacija i integracija, te međunarodnog monetarnog sustava posebno u uvjetima globalizacije
Obavezna literatura:

Bolfek B., Knežević S (2011): Međunarodna ekonomija

Bilas V., Grgić M (2008): Međunarodna ekonomija

Preporučena literatura:

Matić B (2016): Međunarodno poslovanje

Babić, A., Babić, M (2008): Međunarodna ekonomija, 7. dopunjeno i izmijenjeno izdanje

Krugman P., Obstfeld, M (2008): Međunarodna ekonomija

Ishodi učenja:

1. Definirati i objasniti temeljne pojmove iz područja međunarodne ekonomije

2. Identificirati i razlikovati teorije međunarodne ekonomije

3. Analizirati međunarodne tokove roba i kapitala i usporediti s drugim zemljama

4. Utvrditi i ocijeniti aktualne ekonomske probleme nacionalnog i globalnog karaktera

5. Vrednovati učinkovitosti mjera međunarodne trgovine i uloge bilance plaćanja

6. Samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz područja međunarodne ekonomije kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 3 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar