Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovno odlučivanje

Šifra:
254372
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
45(P) + 15(S)
Nositelji:

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred.

doc. dr. sc. Ivana Miklošević

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivana Miklošević (P)

dr. sc. Ivona Blažević Dević, pred. (P, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta Poslovno odlučivanje je objasniti relevantne aspekte suvremene teorije odlučivanja, dati konceptualni okvir za razmatranje procesa poslovnog odlučivanja, istaknuti osnovne probleme u znanstvenom pristupu odlučivanju te predstaviti tehnike i metode u potpori donošenja poslovnih odluka.
Obavezna literatura:

Sikavica, P., Hunjak, T., Begičević Ređep, N., Hernaus, T. (2014): Poslovno odlučivanje

Barković, D. (2000): Menadžersko odlučivanje

Preporučena literatura:

Sikavica, P., Bebek, R., Skoko, H., Tipurić, D. (1999): Poslovno odlučivanje

Baračkai, Z. (2004): ...i u e-doba odlučuje čovjek

Ishodi učenja:

1. Identificirati osnovne koncepte poslovnog odlučivanja i teorija odlučivanja neophodnih za kvalitetnu pripremu donošenja poslovne odluke

2. Prepoznati i izdvojiti modele za analizu i donošenje poslovnih odluka

3. Definirati načine odlučivanja u različitim poslovnim okolnostima s obzirom na pouzdanost informacija

4. Klasificirati i usporediti faze procesa odlučivanja te faktore odlučivanja koji utječu na kvalitetu odluke

5. Razviti vještinu primjene usvojenih metoda i tehnika za rješavanje problema na razini individualnog i grupnog odlučivanja u poslovanju

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 3 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar