Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Monetarne financije

Šifra:
254373
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
35(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović

Izvođači:

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred. (S)

dr. sc. Vesna Vučemilović, pred. (P)

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović (P)

Opis predmeta:
Cilj kolegija je stjecanje teorijskog i institucionalnog znanje iz područja monetarnih financija uz spoznaju uloge i važnosti monetarnih financija za nacionalno gospodarstvo. Pored toga studenti će se upoznati s osnovnim monetarnim kategorijama, institucijama i politikama te s organizacijom ovih financija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj.
Obavezna literatura:

Matić, Branko (2016): Monetarna ekonomija

Preporučena literatura:

Lovrinović, I.; Ivanov, M. (2009): Monetarna politika

Ishodi učenja:

1. razviti znanja o monetarnim institucijama i monetarnim politikama te definirati monetarne teorije

2. identificirati faze nastanka, uporabe i poništavanja novca

3. analizirati ulogu kredita u procesu stvaranja novca te utvrditi ulogu kamatnih stopa u gospodarstvu

4. vrednovati značaj novca u ekonomskoj teoriji i praksi

5. analizirati prednosti i nedostatke monetarnih integracija te procijeniti funkcije i značaj novca u suvremenoj ekonomiji

6. samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz monetarne ekonomije kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 3 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar