Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ponašanje potrošača

Šifra:
254374
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
35(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Andreja Katolik Kovačević

Izvođači:

doc. dr. sc. Andreja Katolik Kovačević (P, S)

Opis predmeta:
Predmetom studenti stječu teorijsko i institucionalno znanje o ponašanju potrošača te se upoznaju s bitnim odrednicama tržišnog sustava. Cilj kolegija je osposobiti studente da spoznaju kako psihološki, sociološki, situacijski, vanjski i drugi čimbenici utječu na odluku o kupovini. Studenti će spoznajom interakcije i utjecaja navedenih čimbenika dobiti temelj kao potencijalni marketinški menadžeri za donošenje dobrih poslovnih odluka.
Obavezna literatura:

Kesić T. (2006): Ponašanje potrošača

Preporučena literatura:

Grbac,B., Lončarević,D. (2010): Ponašanje potrošača na tržištu krajnje i poslovne potrošnje

Ishodi učenja:

1. definirati pojedine čimbenike koji utječu na ponašanje potrošača

2. procijeniti utjecaj pojedinog činitelja na ponašanje potrošača

3. analizirati etape procesa odlučivanja o kupnji

4. izdvojiti ključne činitelje koji utječu na odluke o kupnji

5. usporediti ponašanje krajnjih i poslovnih potrošača

6. procijeniti utjecaj poslovnih potrošača na strategiju poslovanja poslovnog subjekta

7. dentificirati neetično djelovanje poslovnih subjekata prema potrošačima

8. ustanoviti važnost povezivanja potrošača

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 3 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar