Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove računovodstva

Šifra:
254375
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
7.0
Opterećenje:
20(V) + 10(V) + 45(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Milan Stanić

Izvođači:

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred. (V)

doc. dr. sc. Milan Stanić (P)

Opis predmeta:
Temeljni cilj predmeta je upoznati studente s teoretskim postavkama računovodstva u trgovačkim društvima i primjenom tih postavki izučavanjem zadataka pojedinih dijelova računovodstva u suvremenim uvjetima poslovanja stječu se posebna znanja iz područja računovodstvenog praćenja poslovanja poduzeća i upotrebe podataka s ciljem oblikovanja računovodstvenih informacija. U okviru toga studenti se upoznaju s osnovnim tehnikama evidentiranja poslovnih promjena prema načelima dvojnog knjigovodstva, računovodstvenim načelima i primjenom HSFI odnosno MRS i MFI u sastavljanju financijskih izvješća.
Obavezna literatura:

Proklin, P. (2005): Računovodstvo (Povijest, načela, teorija, metoda i tehnika knjigovodstva)

Žager, K.; etal. (red. Lajoš Žager) (2016): Računovodstvo I: računovodstvo za računovođe

Perčević; H. etal (red. Hladika, M.) (2018): Računovodstvo II - priručnik za vježbe

Ishodi učenja:

1. Razumjeti i primijeniti logiku dvojnog financijskog računovodstva na evidenciju knjigovodstvenih događaja

2. Prepoznati i razlikovati osnovne računovodstvene elemente: imovina, obveze , kapital, prihodi i rashodi

3. Razumjeti sadržaj i povezanost temeljnih financijskih izvješća

4. Primijeniti različite računovodstvene politike te razumjeti njihov utjecaj na poslovni rezultat

5. Sastaviti pomoćne evidencije (analitiku) i na osnovu njih pojednostavljene temeljne financijske izvještaje

6. Samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz područja računovodstva kroz vježbe

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 4 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • V - Vježbe