Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Javne financije

Šifra:
254376
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
7.0
Opterećenje:
10(V) + 5(V) + 45(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović

Izvođači:

Marina Stanić Šulentić, mag.oec., pred. (V, S)

dr. sc. Vesna Vučemilović, pred. (P)

doc. dr. sc. Maja Vretenar Cobović (P)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je stjecanje teorijskog i institucionalnog znanje iz područja javnih financija uz spoznaju uloge i važnosti javnih financija za nacionalno gospodarstvo. Pored toga studenti će se upoznati s temeljnim značajkama financiranja javnih potreba te s funkcioniranjem temeljnih kategorija poreznog sustava u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj.
Obavezna literatura:

Jelčić, B. (2001): Javne financije

Preporučena literatura:

Matić, B. (2016): Monetarna ekonomija

Ishodi učenja:

1. idefinirati pojam, razvoj i ulogu javnih financija te identificirati ulogu države u javnom financiranju

2. raščlaniti i analizirati vrste javnih potreba i javnih dobara te ih usporediti po mehanizmima financiranja

3. identificirati, analizirati i povezati temeljne kategorije javnog financiranja, javne prihode i javne rashode

4. ustanoviti ciljeve i učinke oporezivanja te kategorizirati porezna načela u teoriji i praksi

5. identificirati, analizirati i razlikovati porezne sustave te temeljne porezne oblike

6. povezivati kretanja u nacionalnom poreznom sustavu Republike Hrvatske s kretanjima u Europskoj uniji

7. samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz područja javnih financija kroz izradu seminarskog rada

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 4 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • V - Vježbe