Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Ekonomija u digitalnom okruženju

Šifra:
254377
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
45(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. Mirko Cobović

Izvođači:

doc. Mirko Cobović (P, S)

Opis predmeta:
Ciljevi su vezani uz svladavanje metoda i tehnika primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u ekonomiji te na spremnost studenata da se na svojem budućem radnom mjestu suoče s izazovima digitalne ekonomije. Razviti sposobnost studenta za prepoznavanjem potreba u svome okruženju, definiranje upita, odlučivanja te optimizacije digitalnih rješenja
Obavezna literatura:

Čerić, V., Varga, M.(: Informacijska tehnologija u poslovanju

Ishodi učenja:

1. Spoznati i razumjeti stvarne funkcionalnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije i implikacije iste na gospodarski razvitak društva

2. Sagledavati i razumjeti implikacije korištenja elektroničkog i mobilnog poslovanja

3. Znati ispravno koristiti sigurnosne postupke: autorizacija, autentikacija, tajnost, povjerljivost, neporecivost, dostupnost

4. Razumjeti potrebu i nužnost dramatičnih promjena u proizvodnoj i poslovnoj sferi vezano za korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije

5. Osmisliti upravljanje promjenama u smislu optimizacije okruženja primjenom digitalnih rješenja

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 4 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar