Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poslovna komunikacija

Šifra:
254378
Visoko učilište:
Sveučilište u Slavonskom Brodu
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
35(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević

Izvođači:

doc. dr. sc. Anita Kulaš Mirosavljević (P, S)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su upoznati studente s osnovnim karakteristikama, principima, oblicima i tehnikama komuniciranja u poslovnom životu te ih osposobiti za korektno i uspješno komuniciranje u različitim poslovnim situacijama. Sadržaj: 1. Uvod u poslovnu komunikaciju 2. Osnove poslovnog komuniciranja 3. Oblici komuniciranja 4. Kultura poslovnog komuniciranja
Obavezna literatura:

Bovee, C. L.; Thill, J. V. (2012): Suvremena poslovna komunikacija

Preporučena literatura:

Bahtijarević-Šiber, F.; Sikavica, P.; Pološki Vokić, N. (2008): Suvremeni menadžment - Vještine, sustavi i izazovi

Lamza-Maronić, M.; Glavaš, J. (2008): Poslovno komuniciranje

Lewicki, R. J.; Saunders, D. M.; Barry, B.: (2009): Pregovaranje

Peters, T.; Waterman, ml. R. (2008): U potrazi za izvrsnošću

Barker, A. (2001): Sastanak, učinkovit, ugodan, uspješan

Cutlip, S. M.; Center, A. H.; Broom, G. M. (2010): Učinkoviti odnosi s javnošću

Ishodi učenja:

1. 1. Pokrenuti i upravljati cjelokupnim komunikacijskim procesom.

2. 2. Pripremiti i uspješno voditi izlaganje pred grupom ljudi.

3. 3. Primijeniti znanja i vještine uspješnog slušanja.

4. 4. Ocijeniti kvalitetu komunikacijskog procesa

5. 5. Procesom aktivnog sudjelovanja studenata kroz timski rad i interaktivnu nastavu primijeniti naučeno.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
46 Ekonomija prijediplomski 4 obavezni
47 Ekonomija prijediplomski 4 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar